AUDIT DETAILNĚ

Logo

APTUS audit s.r.o.
Email:
Tel.: +420 476 449 900

Zaměřte se na to, co umíte nejlépe, a starosti o účetnictví nechte na nás.

Společnost APTUS audit s.r.o. je auditorskou společností zapsanou v seznamu auditorských společností vedeném Komorou auditorů České republiky a seznamu společností vykonávajících daňové poradenství vedeném Komorou daňových poradců České republiky.

Poskytujeme služby v následujících oblastech:

Při naší práci

Preferujeme dlouhodobou úzkou spolupráci, jsme připraveni poradit kdykoli, kdy klient narazí na nevítaný problém, a v rámci spolupráce nabízíme průběžné celoroční konzultace - osobní setkání, promptní telefonní konzultace, emailové zprávy atd.

Zaměstnáváme kvalifikované pracovníky vždy ochotné přiložit ruku k dílu a fundovaně zodpovědět veškeré dotazy.

© APTUS audit s.r.o.